Passend onderwijs in de koploperregio's: Voortgang in het schooljaar 2009/2010

samenvatting

In 2010 heeft de ECPO aan een combinatie van het Kohnstamm Instituut en het ITS gevraagd vervolgonderzoek te doen bij deze negen koplopers van de eerste tranche en tevens de stand van zaken in kaart te brengen bij de koplopers van de tweede tranche (17 regio's), die in 2009 van start zijn gegaan. Een complicerend aspect bij de ontwikkeling van Passend onderwijs is dat de staatssecretaris in november 2009 heeft besloten tot een heroverweging, waarbij verschillende uitgangspunten van Passend onderwijs zijn herroepen, waaronder de verplichting om één regionaal netwerk te vormen over onderwijssectoren heen. Daarnaast zijn bezuinigingen aangekondigd op de budgetten voor speciale onderwijsvoorzieningen. Het onderzoek heeft daardoen voor een groot deel in het telen gestaan van de invloed van deze heroverweging. Voor het onderzoek zijn groepsgesprekken gevoerd met rond 170 sleutelpersonen in de kopregio's. Daarnaast is een internetenquête gehouden bij schoolleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leraren. In dit onderzoeksverslag worden de resultaten daarvan gepubliceerd.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeGuuske Ledoux ; Ed Smeets ; Carolien van Rens
organisatieKohnstamm Instituut ; ITS
plaatsAmsterdam ; Nijmegen
pagina's187 p.
publicatievormRapport
trefwoordenpassend onderwijs ; statistiek
themaonderwijs
publicatiepassend_onderwijs_in_de_koploperregio.pdf
datum invoer08-11-2010