Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen: Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord

samenvatting

In dit rapport zijn docenten aan het woord docenten die veel kennis hebben over en ervaring hebben met Passend onderwijs. Zij vertellen hoe zij in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs vorm geven aan Passend onderwijs en wat zij daarbij nodig hebben. Met behulp van de informatie die diepte-interviews met zeventien docenten opleverden, aangevuld met een literatuurstudie, informatie uit gesprekken met leerlingen en lesobservaties, worden in dit rapport de de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 1. Hoe geven leraren in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs effectief vorm aan Passend onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, in het bijzonder leerlingen met gedragsproblemen? 2. Welke condities zijn voor hen van belang bij het vormgeven van Passend onderwijs? 3. Welke vormen van ondersteuning op het gebied van deskundigheidsbevordering achten zij van belang voor henzelf en andere docenten in het voortgezet onderwijs?

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeM. Walraven ; M. Kieft ; L. Broekman
organisatieOberon,
plaatsDen Haag
instellingEvaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs
pagina's68 p.
publicatievormRapport
trefwoordenonderwijs ; leerlingen ; gedragsstoornissen ; docenten ; ervaringsverhalen ; passend onderwijs
themaonderwijs
publicatiepassend_onderwijs_gedragsproblemen.pdf
datum invoer22-09-2011