Participatiemogelijkheden van Wajongers

samenvatting

Het ministerie van SZW heeft TNO opdracht gegeven om in onderzoek een tweeledige vraagstelling te beantwoorden: 1. Welke mogelijkheden tot participatie zijn er voor instromers in de Wajong (eventueel in te delen in groepen met meer of minder mogelijkheden)? 2. Wat is er nodig (bijvoorbeeld voorzieningen/re-integratiemiddelen) om de participatie mogelijkheden maximaal te benutten? Om de vragen te beantwoorden heeft TNO statistische analyses verricht en een expert meeting georganiseerd. Wat de specifieke factoren betreft die de arbeidsmogelijkheden bepalen konden de leden van de expertgroep uit eigen ervaring en op basis van literatuur wel een globale opsomming geven, zowel naar de persoon als zijn/haar context. De crux is echter dat deze factoren altijd in onderlinge samenhang werken en er zelden één als bepalend naar voren komt. Wat betreft de vraag wat er nodig is om de participatiemogelijkheden maximaal te benutten werden de nodige suggesties gedaan die met name lagen op het vlak van verbetering van regelgeving en samenwerking. Als één enkelvoudige maatregel werd genoemd dat in de leerdoelen voor het speciaal onderwijs de arbeidsoriëntatie nu eindelijk eens wettelijk geregeld moet worden Vanuit de praktijk op het microniveau wordt aangegeven dat het –met uitzondering van een beperkte groep zonder mogelijkheden- het niet wenselijk is op 18 jarige leeftijd al categorisch te bepalen wat uiteindelijk de maximale mogelijkheden zullen zijn.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeJan Besseling ; Saskia Andriessen ; Edwin de Vos ; Cees Wevers
plaatsHoofddorp
instellingTNO Kwaliteit van Leven
pagina's40 p.
publicatievormOnderzoek
doelgroepWajongeren
trefwoordenWajong ; participatie
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
urlhttp://docs.minszw.nl/pdf/129/2008/129_2008_3_11872.pdf
publicatieparticipatiemogelijkheden_van_wajongers.pdf
referentie nummer260
datum invoer06-01-2010