Participatie van overbelaste jongeren: rapportage monitor Decentralisatie-Uitkering Jeugd

samenvatting

De doelstelling van dit monitoronderzoek is het geven van een breed en objectief beeld van de manier waarop de Decentralisatie-uitkering Jeugd bijdraagt aan de doelstellingen zoals die in de aanleiding van dit onderzoek genoemd zijn; landelijk 5.500 overbelaste jongeren per jaar op school houden zodat zij (op termijn) een startkwalificatie behalen. Een tweede doelstelling van dit onderzoek is het verzamelen van kwalitatieve informatie die ondersteunend kan werken voor verdere beleidsontwikkeling van gemeenten. Alle 35 gemeenten hebben meegewerkt aan deze monitor. In de rapportage zijn ter illustratie enkele voorbeelden van gemeenten opgenomen. De monitor wordt jaarlijks afgenomen. Omdat dit het eerste onderzoek in een serie van meerdere monitors is, wordt de totstandkoming van dit rapport als een belangrijk leermoment gezien

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMarijke Ploegman ; Hinke Gijzel
organisatieMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
pagina's42 p,
publicatievormRapport
trefwoordenmonitoring ; Decentralisatie-uitkering Jeugd ; onderwijs ; overbleaste jongeren
themawet- en regelgeving

onderwijs

publicatieparticipatie_van_overbelaste_jongeren.pdf
datum invoer12-07-2012