Participatie van mensen met beperkingen 2005: Basismeting participatiemonitor

samenvatting

De monitor is bedoeld om de participatie van mensen met beperkingen binnen verschil-lende domeinen nauwgezet te volgen alsmede de daarbij ervaren knelpunten en behoeften. Door jaarlijks de feitelijke participatie, de ervaringen en ondersteuningsbehoeften van verschillende groepen mensen met beperkingen te peilen, wordt zichtbaar op welke terreinen vooruitgang wordt geboekt, op welke gebieden zich knelpunten voordoen en waar bijsturing nodig is. Dit rapport bevat de resultaten van een eerste peiling (najaar 2005) onder groepen mensen met lichamelijke beperkingen.

typepublicatie
jaar2006
verantwoordelijkeMieke Cardol ; Marcia Vervloet ; Mieke Rijken
organisatieNivel
plaatsUtrecht
instellingNivel
pagina's101 p.
publicatievormStatistiek
trefwoordenstatistiek ; lichamelijk gehandicapten
themaleren omgaan met een beperking
publicatieparticipatie_mensen_beperkingen_2005.pdf
datum invoer28-12-2009