Participatie in zicht: Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg

samenvatting

Op dit moment ondergaat het Nederlandse jeugdzorgstelsel een radicale transformatie. Deze transformatie wordt ook wel stelselwijziging of transitie van de jeugdzorg genoemd. De verantwoordelijkheden en taken rond jeugdzorg verschuiven van de provincies naar de gemeenten. Dit onderzoek toont de stand van zaken van burgerparticipatie bij het gemeentelijk jeugdbeleid op twee thema's: de huidige gemeentelijke taken op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning en de (voorbereiding van) de transitie jeugdzorg. Het onderzoek gaat dus nadrukkelijk over participatie van jeugd, ouders en/of jeugdzorgcliënten bij de ontwikkeling en invulling van de jeugdzorg en het jeugdbeleid, en niet over het inzetten van eigen kracht in het kader van jeugdzorg.

typepublicatie
jaar0000
verantwoordelijkeRenske van der Gaag ; Rob Gilsing ; Jodi Mak ; Emmely Mulder
organisatie2013
plaatsUtrecht
instellingVerwey-Jonker Instituut
pagina's67 p.
publicatievormRapport
doelgroepVerwey-Jonker Instituut
trefwoordenjeugdzorg ; transitie ; gemeentelijk beleid ; opvoedondersteuning ; opgroeiondersteuning ; jeugdhulp ; kinderbescherming ; jeugdreclassering
themajeugdzorg
publicatieparticipatie_in_zicht.pdf
datum invoer24-01-2013