OverzIchtstudIes: De eerste lijn

samenvatting

Nederland wordt naast Denemarken en het Verenigd Koninkrijk gezien als een land met een sterke eerstelijnsgezondheidszorg. De sterke positie van huisartsen met inschrijving op naam en de getrapte toegankelijkheid van de tweede lijn zijn hierin belangrijke elementen. De gedachte daarachter is dat een goed functionerende eerste lijn voorkomt dat mensen een beroep doen op complexe en duurdere zorg. De cijfers laten dat ook zien: meer dan 90% van de zorgvragen wordt in deeerste lijn behandeld voor slechts 4% van het totale budget van de zorg. De sterke positie van de eerste lijn is niet vanzelf ontstaan en zal ook niet vanzelf blijven bestaan. Daarvoor is beleidssmatige inspanning nodig, niet alleen van de overheid, maar ook van beroepsorganisaties (bijvoorbeeld door de ontwikkeling van richtlijnen), koepelorganisaties, patiëntenorganisaties en financiers.Wij zien die noodzaak van een beleidsmatige inspanning op een drietal thema's. Zo wordt op het terrein van zorgcoördinatie het gebrek aan interne samenhang van de eerste lijn vanouds gezien als een zwak punt. Een tweede thema betreft kwaliteit en doelmatigheid. Goede toegankelijkheid is een wezenlijk kenmerk van een sterke eerste lijn en daarom een derde aandachtspunt. In het verleden heeft onderzoek al veel bijgedragen aan inzicht in deze thema's. Dat gebeurt door analyse en verheldering van de problemen waarvoor de eerste lijn zich gesteld ziet, ondersteuning van beleid en beleidsimplementatie, monitoring van ontwikkelingen en gerichte evaluatie van beleid. Deze studie brengt de betekenis van deze typen van onderzoek voor de drie thema’s samenhang, kwaliteit en toegankelijkheid in beeld.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeTrees Wiegers ; Petra Hopman ; Dionne Kringos ; Dinny de Bakker
organisatieNIVEL
plaatsUtrecht
instellingNIVEL
pagina's112 p.
trefwoordeneerstelijnsgezondheid ; Nederland ; statistiek
themaleren omgaan met een beperking
publicatieoverzichtstudie_eerste_lijn.pdf
datum invoer19-12-2011