Overzicht van ervaringen met job carving en functiecreatie in de VVT-sector

samenvatting

In de komende tijd zullen de tekorten in de zorgsector oplopen; de behoefte aan geschoold personeel neemt toe en aan de kant van het aanbod is een duidelijke afname te zien. In de sector wordt op verschillende wijzen gewerkt om dit probleem op een adequate wijze aan te pakken. Een van de projecten die hier op gericht is, is het project Functiecreatie in de V&V waarin op een innovatieve wijze wordt gewerkt om de komende tekorten binnen de zorgsector op te lossen. Functiecreatie is het allesomvattende woord voor het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken, waardoor hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Eenvoudige taken worden samengevoegd tot een of meerdere functies en opnieuw opgenomen in de werkprocessen. Deze functies zijn vervolgens geschikt voor werknemers die anders buiten het werkproces zouden vallen omdat ze niet in bestaande functies kunnen worden ingevoegd. In dit project is sprake van het 'mes laten snijden aan twee kanten'. Niet alleen worden de komende tekorten aangepakt, tegelijkertijd worden arbeidsmogelijkheden ontwikkeld voor mensen die nu buiten de reguliere arbeidsmarkt staan en die daarmee kansen krijgen om hiervan deel uit te gaan maken. In dit project gaat het om mensen uit de Sociale Werkvoorziening. Ten behoeve van dit project is een inventarisatie uitgevoerd binnen de VVT-sector. Enerzijds om een inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de huidige inzet van functiecreatie en anderzijds om te leren van de ervaringen die hiermee zijn opgedaan. Dit verslag geeft de resultaten weer van deze inventarisatie.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeBrigitte van Lierop
organisatieA+O VVT ; SBCM ; Disworks
plaatsDen Haag
instellingStichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, A+O VVT
pagina's27 p.
publicatievormVerslag
trefwoordenjob carving ; functiecreatie ; sociale werkvoorziening ; verzorging ; verpleeghuizen ; verzorgingshuizen ; thuiszorg ; inventarisatie
themawerk en handicap
publicatieeen_eerste_blik.pdf
datum invoer04-02-2013