Overheid en onderwijsbestel: Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010

samenvatting

Bij het onderwijsbestel gaat het niet alleen om het onderwijsstelsel, maar ook om het geïnstitutionaliseerde krachtenveld waardoor dat wordt beïnvloed: het geheel van overheden, instanties en organisaties binnen en buiten het onderwijsveld dat zich richt op het functioneren, voortbestaan en ontwikkelen van het onderwijsstelsel. Deze studie behandelt ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en de stelselproblemen die zich daarbij voordoen, maar richt zich vooral op de veranderingen die zich in de afgelopen twee decennia hebben voltrokken in de rol van de overheid en in de invloed van de verschillende spelers in de beleidsarena. De beleidsvorming rond het onderwijsstelsel en -bestel zal worden beschreven aan de hand van vier tamelijk unieke kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel: – de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet); – de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs; – de vroege selectie bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs; – de positie en functie van het middelbaar beroepsonderwijs. De beschrijvingen richten zich met name op de periode 1990-2010.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeRia Bronneman-Helmers
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's473 p.
publicatievormRapport
trefwoordenonderijs ; Nedrland ; statistiek
themaonderwijs
publicatieoverheid_en_onderwijsbestel.pdf
datum invoer19-12-2011