Overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg

samenvatting

Het Kabinet heeft in de brief het volste vertrouwen uitgesproken dat met de nog te nemen maatregelen in het kader van de BU/Wtcg de koopkrachtontwikkeling meer in balans zal komen. Met deze brief doen zij deze toezegging gestand. Daarin wordt tevens het door de Kamer gevraagde (Motie Wiegman c.s.; 29 689, nr 209) overzicht verschaft van de koopkrachteffecten voor de door het Nibud gehanteerde representatieve groepen chronisch zieken en gehandicapten.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeMinisterie Sociale Zaken,
plaatsDen Haag
instellingMinisterie Sociale Zaken
pagina's36 p.
doelgroepGehandicapten
trefwoordenbelastingaftrek ; chronisch zieken ; gehandicapten
themaWet- en regelgeving
urlhttp://docs.minszw.nl/pdf/34/2008/34_2008_3_12313.pdf
publicatieovergang_bu_naar_wtcg.pdf
opmerkingenBeleidsstuk
referentie nummer257
datum invoer02-03-2010