Overbelaste jongeren in de regio Arnhem: Naar een gezamenlijke aanpak

samenvatting

Voortijdig schoolverlaten is meer dan een economisch vraagstuk. Het gaat om de toekomst van individuele, jonge mensen. Met de meeste van hen gaat het goed, maar een klein deel groeit op in zeer moeilijke omstandigheden. Zij hebben te maken met tal van problemen. Het is juist die opeenstameling van problemen die hen zwaar treft. Niet voor niets worden zij in het huidige beleid de ''overbelaste'' genoemd. In de regio Arnhem slaan gemeenten en onderwijs de handen ineen om juist deze groep extra te ondersteunen. Dat gebeurt nu al: scholen, hulpverlening, jongerenwerk, gemeenten en anderen organiseren speciale opvang, ondersteuning en begeleiding voor deze jongeren. De moeilijkheid daarbij was echter dat het nauwelijks bekend is om hoeveel overbelaste jongeren het gaat, waar zij zich bevinden en wat de aard van hun problematiek os. Kortom, waar hebben we het over? Het voorliggende onderzoek geeft antwoord op de hiervoor gestelde vragen. Voor het eerst is voor een hele regio in kaart gebracht hoeveel overbelaste jongeren er zijn.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeT. Eimers ; M. Roelofs ; A.L. van der Vegt ; J. van der Linden ; P. Gramberg
organisatieKenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt ; Oberon
plaatsNijmegen
instellingKenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
pagina's66 p.
publicatievormRapport
trefwoordenvroegtijdige schoolverlaters ; overbelaste jongeren ; analyse ; statistiek ; Arnhem
themaonderwijs
publicatieoverbelaste_jongeren_regio_arnhem.pdf
datum invoer20-10-2011