Over verandering gesproken: Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk

samenvatting

In het voor u liggende eindverslag bieden we de wetenschappelijke rapportage over de dataverzameling, databewerking en de uiteindelijke opbouw van het TAZ-bestand. (de ' Thans Aangeboden zorg' Vervolgens wordt ingegaan op de drie doelstellingen van het project: nulmeting, matching en vervolgonderzoek. Tenslotte wordt geëindigd met een conclusie conclusie over de kwaliteit en bruikbaarheid van het TAZ-bestand. Met het project is een nieuwe stap gezet van een beeld van de effectiviteit van de jeugdzorg in de praktijk. Dat beeld is nog incompleet, maar de opgebouwde systematiek is nuttig.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeEsther Geurts ; Lianne Lekkerkerker ; Tom van Yperen ; Jan-Willem Veerman
organisatieNederlands Jeugdinstituut ; Praktikon ; Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland
plaatsUtrecht
instellingNederlands Jeugdinstituut
pagina's66 p.
publicatievormRapport
doelgroepNederlands Jeugdinstituut
trefwoordenjeugdzorg ; effectiviteit
themajeugdzorg
publicatieover_verandering_gesproken.pdf
datum invoer20-12-2010