Ouderfunctioneren: Een functioneel-contextueel perspectief

samenvatting

Ouderfunctioneren gaat over de ouder-kind relatie en wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de manier waarop de ouder deze relatie hanteert: wat de ouder concreet doet met, denkt van en voelt voor het kind. Diagnostiek van ouderfunctioneren maakt het mogelijk te differentiëren tussen wel of geen hulp aan de ouder en voorkomt dat de zorg in het automatisme vervalt dat de ouder hulp nodig heeft als het kind problemen vertoont. Doel van dit proefschrift was de ontwikkeling van een diagnostisch instrument waarmee de kwaliteit van het ouderfunctioneren gemeten kan worden en de relatie te onderzoeken van dit ouderfunctioneren met contextuele factoren als kindproblematiek en ouderproblematiek.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeJan van der Maas
organisatieVrije Universiteit Amsterdam
plaatsAmsterdam
instellingVrije Universiteit Amsterdam
pagina's192 p.
publicatievormProefschrift
trefwoordenouders ; ouder-kind relatie ; meetinstrument ; jeugdzorg ; diagnostiek
themajeugdzorg
publicatieouderfunctioneren.pdf
datum invoer25-02-2011