Opvoeden versterken

samenvatting

Zowel de visies van het huidig kabinet als van het vorig demissonaire kabinet als de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenningen Jeugdzorg kennen een aantal belangrijke overeenkomsten en sluiten weer aan op het door het VNG uitgebrachte advies rond de jeugdzorg. Centraal in de beide uitgebrachte visies staat de wens een meer samenhangend en eenvoudiger jeugdstelsel te vormen. De visies delen een aantal gemeenschappelijke ambities: • Een sterkere inzet op het voorkómen en vroegtijdig met lichte ondersteuning verhelpen problemen; Het bewustzijn dat de weg naar een samenhangend stelsel loopt langs een bredere visie op de jeugdzorg, die zowel betrekking heeft op de provinciale jeugdzorg, de jeugd-GGZ, de justitietaken op jeugdgebied, de lokale welzijnsorganisaties en het onderwijs; • Een bestuurlijk zwaartepunt van de jeugdzorg dat komt te liggen bij gemeenten enerzijds en onderwijsvoorzieningen anderzijds; • Een sterk accent op het bereiken van grotere kwaliteit binnen de jeugdzorg Deze ambitie wordt voor een belangrijk deel ingevuld met impulsen aan verdere professionalisering van beroepsbeoefenaars; • De overtuiging dat er in een toekomstig stelsel sprake dient te zijn van een grotere financiële samenhang tussen de verschillende sectoren in de jeugdzorg.De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de schrijvers van deze notitie gevraagd advies uit te brengen over de consequenties die te voorzien zijn bij het realiseren van bovenstaande ambities.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeT.A. van Yperen ; P.M. Stam
organisatieVereniging van Nederlandse Gemeenten
plaatsDen Haag
instellingVereniging van Nederlandse Gemeenten
pagina's19 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenjeugdzorg ; gemeenten
themajeugdzorg
publicatieopvoeden_versterken.pdf
datum invoer14-12-2010