Opstaan tegen het thuiszitten

samenvatting

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden verkend om in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat leerplichtige leerlingen (langdurig) thuiszitten. Het accent lag op preventie in het primair onderwijs, maar er is ook aandacht besteed aan problemen rond de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Bij dit onderzoek ging het nadrukkelijk niet om het verzamelen van representatieve gegevens. Het was de bedoeling van het onderzoek goede praktijkvoorbeelden op te sporen en te beschrijven. 

Eerst wordt een overzicht gegeven van de wetgeving en het begrippenkader van leerplicht en thuiszitten (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 komt de gevonden literatuur aan de orde. Naast de aard en de omvang van het thuiszitten wordt ook verslag gedaan van factoren die een rol spelen en van de aanpak van het probleem. Hoofdstuk 3 gaat over de veelbelovende praktijkvoorbeelden. Zes initiatieven worden vanuit eenzelfde kader beschreven. In hoofdstuk 4 staan de resultaten van de gesprekken met de deskundigen. De conclusies uit het onderzoek en aanbevelingen staan in hoofdstuk 5.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeIJsbrand Jepma ; Babette Swart ; Sardes Margaretha Vergeer
organisatieKohnstamm Instituut ; Sardes
plaatsAmsterdam
instellingKohnstamm Instituut
pagina's80 p.
publicatievormRapport
trefwoordenthuiszitters ; basisonderwijs ; schoolverzuim ; statistiek ; best practices ; praktijkvoorbeelden
themaonderwijs
publicatieopstaan_tegen_thuiszitten.pdf
datum invoer08-11-2011