Opleiden in de school: Grip op het kwalitatief en kwantitatief op leiden van leraren in het mbo

samenvatting

Hoewel 'Opleiden in de School' in het primair en voortgezet onderwijs succesvol is,blijft het mbo om onduidelijke redenen achter. Op verzoek van het ministerie van OCW deed CINOP van maart 2011 tot en met augustus 2011 onderzoek naar de vraag hoe 'Opleiden in de School' een breed gedragen en succesvol(ler) concept wordt voor het mbo. Deze publicatie bevat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek, dat overigens uitgaat van de actuele situatie zoals die was gedurende de looptijd van het onderzoek. Deze publicatie brengt in kaart wat 'Opleiden in de School' precies inhoudt, wat de succes- en risicofactoren zijn bij deelname aan een pilotproject én, zeker niet onbelangrijk, het laat zien wat de effecten (kunnen) zijn van een organisatiebrede omarming van het concept. Gesteund door de praktijkervaringen van mbo-instellingen en lerarenopleidingen, zijn er voldoende tools om grip te krijgen op het kwalitatief en kwantitatief opleiden van leraren in het mbo.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeCINOP
organisatieCINOP
plaatsDen Bosch
instellingCINOP
pagina's40 p.
publicatievormRapport
trefwoordenleraren ; kwaliteit ; nascholing ; mbo
themaonderwijs
publicatieopleiden_in_de_school.pdf
datum invoer05-01-2012