Opdrachtgever en ondernemerschap: Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding

samenvatting

Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben. Deze vorm van ondersteuning wordt namelijk uit de AWBZ gehaald en ondergebracht in de Wmo. De Handreiking geeft informatie, ideeën en voorbeelden over de thema's die spelen op het gebied van opdrachtgeverschap en de relatie met het ondernemerschap. De Handreiking is niet bedoeld als 'blauwdruk', maar als inspiratiebron voor het inrichten van (nieuwe) vormen van de relatie tussen gemeente en aanbieders. De Handreiking is zo opgezet dat zowel gemeenten als aanbieders van begeleiding eenvoudig informatie kunnen vinden over de voor hen relevante onderwerpen. De inhoud van de Handreiking kent een aantal centrale boodschappen die onder andere zijn gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de inwerkingtreding van de Wmo in 2007.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkePatrick Tazelaar ; Reitse Keizer ; Wouter Rust
organisatieTransitieBureau Begeleiding in de Wmo ; Significant ; Movisie
plaatsDen Haag
instellingTransitieBureau Begeleiding in de Wmo
pagina's95 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenWmo ; extramurale begeleiding ; gemeenten ; beleid ; zorgaanbieders ; relatie ; handreiking
themawet- en regelgeving
publicatiehandreiking_opdrachtgever.pdf
datum invoer15-03-2012