Op weg naar passend onderwijs: 3, ervaringen en lessen voor de toekomst

samenvatting

Dit advies vervult drie functies.1. Het schetst een beeld van de ervaringen die de ECPO de afgelopen vier jaar met de evaluatie van de ontwikkeling van Passend onderwijs heeft opgedaan; dit vanuit de veronderstelling dat deze ervaringen van belang kunnen zijn voor de opzet en uitvoering van toekomstige activiteiten op het terrein van de evaluatie van Passend onderwijs 2. Dit advies wordt benut om verantwoording af te leggen over het werk dat ECPO de afgelopen vier jaar heeft uitgevoerd, de activiteiten die zijn verricht en de resultaten waartoe dit heeft geleid; 3. de derde functie van dit advies verschilt niet van die van de eerdere adviezen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs, namelijk het leveren van een bijdrage aan de gedachtevorming omtrent de ontwikkeling en uitvoering van passend onderwijs op basis van een analyse van de ontwikkelingen die de afgelopen periode hebben plaats gevonden .

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeEvaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs, voorz. E.D.C.M. Lambrechts
organisatieEvaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs, ECPO
plaatsDen Haag
publicatievormAdvies
trefwoordenpassend onderwijs ; beleid
themaonderwijs
publicatieop_weg_naar_passend_onderwijs_3.pdf
datum invoer05-01-2012