Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt: Bijdragen van de sprekers op het symposium 15 oktober 2010, Den Haag

samenvatting

Het Sociaal en Cultureel Planbureau verricht in samenwerking met het cbs en tno periodiek onderzoek naar de ontwikkelingen op dit terrein. Dat leidde in mei 2010 tot de scp-publicatie Beperkt aan het werk. De resultaten laten zien dat er zeker successen zijn geboekt: het ziekteverzuim is flink afgenomen en werknemers komen veel minder vaak in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht. Andere ontwikkelingen zijn minder gunstig: het aanta Wajongers blijft maar stijgen en de arbeidsdeelname van mensen met beperkingen neemt niet toe, maar blijft verder achter. Het Sociaal en Cultureel Planbureau organiseerde op 15 oktober 2010 een studiemiddag met als doel de onderzoeksresultaten in een breder kader te plaatsen en lessen te trekken voor de toekomst. Na een introductie van de studie Beperkt aan het werk door drs. Gerda Jehoel-Gijsbers lieten drie deskundigen hun licht over de problematiek schijnen. Hun teksten vindt u in dit rapport.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeGerda Jehoel-Gijsbers (
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's55 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeid ; gehandicapten
themawerk en handicap
publicatieop_weg_inclusieve_arbeidsmarkt.pdf
datum invoer11-02-2011