= Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning: De inhoudelijke samenhang tussen de drie
decentralisaties en de Wmo =

samenvatting

Het staat klip en klaar in het Regeerakkoord van kabinet Rutte II: deze regering gaat door met de beweging om zorg en ondersteuning dichterbij de burger te brengen. Gemeenten krijgen de volledige verantwoordelijkheid voor extramurale ondersteuning, begeleiding en verzorging. De AWBZ wordt verder beperkt en omgevormd tot een landelijke voorziening voor intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg. Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een Participatiewet (2014). De decentralisatie van de Jeugdzorg gaat door (2015). In deze notitie wordt de samenhang uit tussen de drie transities en de Wmo uitgediept. Inzichtelijk wordt gemaakt welke inhoudelijke overeenkomsten er zijn tussen deze drie beleidssystemen. Dit is van belang om richting te geven aan de activiteiten van MOVISIE en deze te kunnen ondersteunen. Deze notitie is echter vooral van belang voor gemeenten, uitvoeringsorganisaties (professioneel én vrijwillig) en cliënten c.q. doelgroepen. Zíj zijn het immers die de samenhang concreet vorm geven in wijken, buurten en dorpen. Als het goed is plukken uiteindelijk (kwetsbare) burgers de vruchten van samenhangend beleid en samenhangende voorzieningen voor maatschappelijke zorg en ondersteuning,

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMovisie
organisatieMovisie
plaatsUtrecht
instellingMovisie
pagina's18 p.
publicatievormNotitie
trefwoordensamenhang ; gemeentelijk beleid ; extramurale ondersteuning ; begeleiding ; verzorging ; AWBZ ; Participatiewet ; Jeugdzorg ; WMO
themawet- en regelgeving
publicatieop_weg_naar_duurzame_maatschappelijke_ondersteuning.pdf
datum invoer16-11-2012