Ontzorgen en normaliseren: Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg

samenvatting

De jeugdzorg loopt tegen haar grenzen aan. Steeds meer kinderen en gezinnen komen in de zware en dure hulpverlening terecht. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag. Samengevat komt het erop neer dat de eerstelijns functie in de jeugdzorg versnipperde en deels verdween, terwijl de gespecialiseerde hulpverlening steeds meer grip probeerde te krijgen op dagelijkse opvoedvragen. Door de nabijheid van specialistische hulpverlening, verleerden gezinnen om een beroep te doen op familie, vrienden, buren en andere ouders en kregen bijvoorbeeld leerkrachten en verpleegkundigen van consultatiebureaus meer aandacht voor risicosignalering, ten koste van laagdrempelige en op vertrouwen gebaseerde relaties met het gezin. De tijd is rijp voor verandering. Het advies Ontzorgen en Normaliseren biedt hiervoor een kader. Goede zorg voor kwetsbare gezinnen heeft als basis een goede sociale inbedding van alle gezinnen. Dat stelt eisen aan de aanwezigheid en toegankelijkheid van sociale voorzieningen en de mogelijkheden voor ouders elkaar te ontmoeten. Aanvullend pleit de RMO voor een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Hooggekwalificeerde professionals zouden dichtbij gezinnen moeten fungeren als generalistisch zorgbieder en schakel tussen gezin, sociale omgeving en vanzelfsprekende medeproffessionalss. Zo nodig wordt gespecialiseerde zorg of juist heel praktische ondersteuning ingeroepen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeM. de Winter ; J.G. Manshanden ; M.R.J.R.S. van San ; T.A.M. Graas ; D. de Ruiter
organisatieRMO, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
plaatsDen Haag
instellingRMO, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
pagina's134 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenjeugdzorg ; gezinszorg ; eerstelijnszorg
themajeugdzorg
publicatieontzorgen_en_normaliseren.pdf
datum invoer03-04-2012