Ontwikkelen aanpak gezondheidsbeleving: Een aanpak voor werkcoaches en klantmanagers

samenvatting

Een doel van het UWV-subsidiethema 'Ervaren gezondheid en arbeidsparticipatie' is kennis te genereren over de relatie tussen gezondheidsbeleving en het verkrijgen van werk. De voornaamste vragen die aanleiding waren voor het subsidiethema, zijn: Wat werkt voor wie het beste? En waarmee kunnen de praktijkprofessionals in het veld van werk en inkomen hun klanten het meest effectief helpen in hun weg naar betaalde arbeid, rekening houdend met hun individuele belemmeringen én mogelijkheden? Het voorliggende rapport komt voort uit dit subsidiethema. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de doel- en vraagstellingen van het project waarin vanuit het subsidiethema een werkwijzer 'ervaren gezondheid' is ontwikkeld. In hoofstuk 3 wordt de gekozen projectopzet en de totstandkoming van de werkwijzer toegelicht, waarna in hoofdstuk 4 de kennisvragen worden beantwoord. In hoofdstuk 5 en 6 komen de ervaringen van klanten, klantmanagers en werkcoaches met de eerste versie van de werkwijzer aan bod. In hoofdstuk 7 worden tenslotte de conclusies op een rij gezet en worden aanbevelingen gegeven hoe de ervaringen uit dit project over gezondheidsbeleving benut kunnen worden in de toekomstige dienstverlening van UWV en gemeenten om werklozen aan het werk te helpen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeFemke Reijenga ; Vera Veldhuis ; Bob de Levita ; Wietske Nijhof
organisatieAStri ; Radar Advies
plaatsLeiden ; Amsterdam
instellingAStri ; Radar Advies
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; jobcoaches ; klantmanagers
themaarbeidstoeleiding
publicatieontwikkelen_aanpak_gezondheidsbeleving.pdf
datum invoer23-08-2012