Ontwerpadvies: Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg

samenvatting

Een tussen-advies op hoofdlijnen van de SER aan het ministerie van VWS over de kwaliteit en inhoud van de zorg, de groei van de zorguitgaven en dreigende tekorten op de arbeidsmarkt.

De raad benoemt een aantal knelpunten in de institutionele inrichting van de langdurige en curatieve zorg en formuleert enkele beleidsrichtingen. Tot slot benoemt de raad een aantal punten voor zijn vervolgadvies. De geformuleerde beleidsrichtingen in dit advies betreffen een schets van de hoofdlijnen/contouren waarlangs het beleid moet worden vormgegeven. De raad zal deze contouren nader uitwerken in een vervolgadvies dat in het voorjaar 2013 zal verschijnen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeCommissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg
organisatieSER
plaatsDEn Haag
instellingSER
pagina's22 p.
publicatievormAdvies
trefwoordengezondheidszorg ; beleid ; advies
themaleren omgaan met een beperking
publicatietoegankelijke_betaalbare_zorg.pdf
datum invoer27-09-2012