Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts

samenvatting

Doel van het onderzoek is om de actuele situatie te objectiveren en zo nodig oplossingsrichtingen te benoemen voor gesignaleerde knelpunten. Vier onderzoeksthema's rond de positie van de bedrijfsarts stonden hierbij centraal: toegankelijkheid en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, de uitvoering van preventieve taken door de bedrijfsarts en de samenwerking van bedrijfsartsen met andere professionals. Voor het onderzoek zijn verschillende methoden toegepast: literatuuronderzoek, interviews met stakeholders, enquêtes onder bedrijfsartsen, werkgevers en werknemers en een afsluitende workshop met stakeholders. Het onderzoek vond plaats in de periode september 2010 tot en met juni 2011. In dit rapport zijn de onderzoeksresultaten verwerkt.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeB.C.H. de Zwar ; R. Prins ; J.W.J. van der Gulden
organisatieAStri
plaatsLeiden
instellingAStri
pagina's138 p.
trefwoordenbedrijfsartsen
themaarbeidstoeleiding
publicatierapport_bedrijfsarts.pdf
datum invoer05-10-2011