Onderzoek Bonus-Malus binnen Rijksoverheid: Een onderzoek naar de toepasbaarheid van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid ter bevordering van het aantal personen met een WIA-, WSW-, of Wajong-indicatie

samenvatting

In deze rapportage wordt gepresenteerd de de resultaten van het onderzoek naar de invoering van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid, met betrekking tot mensen met een WIA, WSW- of Wajong-indicatie. Door middel van een bonus-malus systeem zouden Rijksinstellingen aangemoedigd moeten worden om ten minste 1 procent van hun werknemersbestand te laten bestaan uit mensen met een WSW-, WIA- of Wajong-indicatie. Wanneer ministeries de 1 procent normering niet halen of daaronder komen, zal er een malus worden toegepast. Ministeries die meer mensen uit de doelgroep hebben geplaatst ontvangen een bonus. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vergelijkende manier van onderzoeken. Er is gekeken naar casussen op lokaal en op internationaal niveau. Op lokaal niveau is er gekeken naar gemeenten die al ervaring hebben met de bonus-malus. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, gemeente Culemborg en gemeente Amsterdam hadden hier informatie over. Op internationaal niveau zijn de praktijkvoorbeelden van België, Duitsland, Groot-BrittanniĆ«, Zweden en Denemarken gebruikt. Naast dit kwalitatief, vergelijkend onderzoek is ook naar het bonus-malus systeem op zich gekeken, vanuit het oogpunt van Triade-model. Dit model bekijkt gedrag vanuit het perspectief van motivatie, capaciteit en gelegenheid. Op grond van dit onderzoek worden vieraanbevelingen gedaan: 1. Bewustzijn vergroten van de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers, 2. Aandacht besteden aanmotivatie, capaciteit en gelegenheid, 3. Een pragmatische aanpak kiezen met accent op bonus, 4. Het bonus-malus systeem niet in te voeren.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeJanna Cheretis
organisatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ; Universiteit Leiden, Instituut Bestuurskunde
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
pagina's15 p.
trefwoordenbonus-malus systeem ; Wajong ; WIA ; WSW
themawerk en handicap
publicatieonderzoek_bonus_malus_rijksoverheid.pdf
datum invoer20-09-2012