Onderwijs vormt

samenvatting

Hoe kan het onderwijs worden gestimuleerd om een eigentijdse invulling te geven aan vorming? De Onderwijsraad geeft in dit advies antwoord op deze vraag van de Eerste Kamer. Dit advies stelt de rol van de leraar centraal. Om zich te kunnen vormen hebben kinderen en jongeren anderen nodig, waaronder leraren, die kennis aanreiken en deskundigheid tonen en die bepaalde waarden of idealen in hun handelen laten zien. Leraren en docenten vervullen daarmee een belangrijke voorbeeldrol voor leerlingen en studenten. Maar dit is niet het enige: een leraar is met wie hij is en hoe hij optreedt altijd vormend bezig, bedoeld en onbedoeld. Het is belangrijk dat leraren en docenten docenten zich bewust zijn van hun vormende rol, zodat zij die rol doelgericht kunnen inzetten. De raad doet vijf aanbevelingen die leraren/docenten beter in staat stellen systematisch aandacht te besteden aan hun vormende taak. De aanbevelingen zijn niet alleen gericht aan leraren/docenten, maar ook aan de hen omringende partijen: de lerarenopleidingen, de scholen, de minister en de Eerste Kamer. De aanbevelingen zijn bedoeld als opmaat voor een debat over de vormende taak van het onderwijs.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeOnderwijsraad
organisatieOnderwijsraad
plaatsDen Haag
instellingOnderwijsraad
pagina's61 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenonderwijs ; jongeren ; vorming
themaonderwijs
publicatieonderwijs_vormt.pdf
datum invoer05-04-2011