Onderweg naar morgen: Arbeidsmarktbeleid van gemeenten en sociale partners samen

samenvatting

Het doel van het onderzoek is na te gaan (a) wat de stand van zaken is van de samenwerking tussen gemeenten en sociale partners per begin 2010 en (b) wat daarbij de betekenis is van de verklaring Gezamenlijk Aanpak. Het onderzoek is in feite een nulmeting. Het accent ligt op inventariseren van de afspraken. Gezien de korte aanlooptijd zijn er nog geen resultaten te verwachten in termen van concrete plaatsingen in banen. Het onderzoek heeft tot doel het in beeld te brengen wat de inhoud is van de afspraken, welke budgetten (vormgeving en omvang) er zijn en welke budgetten eventueel worden samengevoegd als gevolg van de afspraken, en hoe dat gebeurt. Het gaat vooral om een procesmonitoring voor zover tot uiting komend in de afspraken (is er een beweging zichtbaar?), niet om een een effectevaluatie. De (al dan niet) gemaakte afspraken staan centraal en ook de inhoud daarvan. Uiteindelijk moet zo een impuls gegeven kunnen worden aan de voor alle partijen voordelen opleverende beleids- en middelencoördinatie van enerzijds (samenwerkende) gemeenten (en eventueel het UWV WERKbedrijf) en anderzijds sociale partners in branches en sectoren.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkePeter Donker van Heel ; Mathijn Wilkens
organisatieEcorys
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's70 P.
publicatievormOnderzoek
trefwoordensamenwerkingsverbanden ; gemeenten ; sociale zekerheid
themawet- en regelgeving

werk en handicap

publicatieonderweg_naar_morgen.pdf
datum invoer12-07-2010