Onbelemmerd studeren: Beleid en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs

samenvatting

De toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs is een groot goed: iedereen die over capaciteiten beschikt om een opleiding te volgen, moet daartoe in staat worden gesteld. In dit kader ondrzoekt de inspectie regelmatig hoe toegankelijk het hoger onderwijs in de praktijk is. Studenten met een functiebeperking vormen een groep waar speciale aandacht naar uitgaat. Geen van de onderzochte instellingen voldoet over de gehele breedte van de organisatie aan de eisen die de inspectie stelt aan goede onderwijsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking. Het aanbod en de kwaliteit van voorzieningen voor deze groep wisselen sterk, zowel tussen als binnen instellingen. Slechts een derde deel van de instellingen voldoet op alle onderzochte criteria aan de eisen die de inspectie stelt aan waarborgen voor kwaliteit en continuïteit van voorzieningen.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeInspectie van het Onderwijs
organisatieInspectie van het Onderwijs
plaatsUtrecht
instellingInspectie van het Onderwijs
pagina's57 p.
publicatievormRapport
trefwoordenhoger onderwijs ; lichamelijk gehandicapten ; statistiek
themaonderwijs
publicatieonbelemmerd_studeren.pdf
datum invoer30-03-2010