Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs: Reactie op het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015

samenvatting

Met het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 uit februari 2011 wil het kabinet de kwaliteit van het beroepsonderwijs verbeteren. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Onderwijsraad gevraagd advies uit te brengen over de hoofdlijn van de voorstellen uit het Actieplan en de implementatie ervan. De raad onderschrijft de inzet van het Actieplan op verbetering van de kwaliteit, de bestuurbaarheid en de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs, maar meent dat er op onderdelen verbetering mogelijk is. Hiervoor doet de Onderwijsraad vijf aanbevelingen. Aanbeveling 1: houd beroepsopleidingen herkenbaar en praktijkgericht; Aanbeveling 2: koester de doorstroommogelijkheden in de beroepskolom; Aanbeveling 3: formuleer een toekomstperspectief op onderwijs aan volwassenen; Aanbeveling 4: zet in op opbrengstgericht werken; Aanbeveling 5: zorg voor een realistische invoering. Ten slotte adviseert de raad meer te investeren in de professionaliteit van het onderwijzend personeel in het beroepsonderwijs.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeOnderwijsraad
organisatieOnderwijsraad
plaatsDen Haag
instellingOnderwijsraad
publicatievormAdvies
trefwoordenberoepsonderwijs ; kwaliteitsbeleid
themaonderwijs
publicatiekwaliteit_beroepsonderwijs.pdf
datum invoer26-04-2011