Nieuwe ronde, nieuwe kansen: Sociale stijging en daling in perspectief

samenvatting

Jarenlang is in Nederland gestreefd naar sociale stijging. Een hoger opleidingsniveau, meer welvaart en meer inkomen waren wens en praktijk van beleid en samenleving. Bovendien streefden we naar een open samenleving in plaats van de traditionele klassenmaatschappij. De invloed van het ouderlijk milieu op de maatschappelijke positie van kinderen werd vervangen door een samenleving waar eenieder zijn eigen talent via het breed toegankelijke onderwijs kan verzilveren. De beoogde successen zijn op grote schaal geboekt. Inmiddels is meer dan 30% van de Nederlandse bevolking hoger opgeleid. En het opleidingsniveau stijgt nog steeds. Maar het opleidingsniveau wordt gaandeweg zélf een belangrijke scheidslijn in de samenleving. Dat kan er toe leiden dat groepen mensen zich van elkaar verwijderen op domeinen als onderwijs, wonen of in de democratie. Ook kan het onzekerheid veroorzaken over de eigen positie of het perspectief op vooruitgang ondermijnen. De RMO pleit in zijn advies te waken voor een situatie waarin het opleidingsniveau samenvalt met mogelijkheden voor talentontwikkeling, waardering, toegang tot netwerken en zeggenschap.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
organisatieRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
pagina's1890 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenonderwijs ; opleiding ; gelijkheid
themaonderwijs
publicatienieuwe_ronde_nieuwe_kansen.pdf
datum invoer09-05-2011