Nieuwe cliënten voor Bureau Jeugdzorg? : Jeugdigen met meervoudige problemen waaronder een lichte verstandelijke beperking en instrumenten voor herkenning en signalering

samenvatting

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de jeugdzorg (1 januari 2004) wordt het Bureau Jeugdzorg het enige loket voor jeugdigen en hun ouders waarlangs ze toegang kunnen krijgen tot de jeugdzorg: jeugdhulpverlening, jeugd-GGZ en justitiële jeugdzorg. Een nieuwe taak voor de Bureaus Jeugdzorg is de indicatiestelling voor jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking en opvoed- en opgroeiproblemen. Voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking blijft daarnaast het RIO als indicatiebureau voor gehandicaptenzorg bestaan. In drie pilot-regio┬┤s wordt nagegaan welke afspraken nodig zijn tussen de indicatiebureaus en de zorgtoewijzers om de zorg voor deze groep jeugdigen toegankelijk te maken. Deze literatuurstudie inventariseert welke jeugdigen mogelijk een dubbele indicatie (voor jeugd- en gehandicaptenzorg) nodig zullen hebben, alsmede de instrumenten waarmee deze groep jeugdigen is te herkennen

typepublicatie
jaar2004
verantwoordelijkeJ. Stoll ; W. Bruinsma ; C. Konijn
organisatieNIZW
plaatsUtrecht
instellingNIZW
pagina's79 p.
publicatievormLiteratuurstudie
trefwoordenlicht verstandelijk gehandicapten ; jeugdzorg
themajeugdzorg
publicatienieuwe_clienten_jeugdzorg.pdf
datum invoer19-01-2010