Niet de afkomst maar de toekomst.

Naar een verbetering van de arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren

samenvatting

De SER geeft in deze publicatie aanbevelingen om de positie van jongeren van allochtone afkomst in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De gunstige conjuncturele economische ontwikkeling biedt daartoe een geweldige kans. Het komt er op aan om een kwalitatieve en daarmee structurele verbetering te realiseren van de arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren, gericht op duurzame participatie en integratie. 

De raad adviseert onder andere het bevorderen van sociale cohesie en maatschappelijke integratie, het investeren in menselijk kapitaal van alle jongeren en het anticiperen op komende personeelstekorten op de arbeidsmarkt. Het kabinet moet ervoor zorgen dat de wettelijke kaders daarvoor voldoende ruimte bieden, waar nodig extra middelen beschikbaar stellen en krachtig invulling geven aan zijn co√∂rdinerende en faciliterende. 

typepublicatie
jaar2007
verantwoordelijkeSociaal-Economische Raad
organisatieSociaal-Economische Raad
plaatsDen Haag
instellingSociaal-Economische Raad
pagina's124 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenarbeidsmarktpositie ; allochtonen ; advies ; jeugdwerkeloosheid ; laagopgeleiden ; voor- en vroegschoolse educatie (vve)
themaarbeidstoeleiding
publicatieniet_afkomst_maar_toekomst.pdf
datum invoer19-01-2010