Nederland is niet ziek meer: Van WAO-debakel naar WIA-mirakel; Onderzoek in opdracht van Stichting Instituut GAK

samenvatting

Om het doel van minder verzuim en meer werkhervatting na (langdurig) verzuim te bereiken zijn aangrijpingspunten voor beleid van werkgevers, verzekeraars en UWV nodig. In dit onderzoek wordt een gedetailleerd beeld van de gang naar de poort van de WIA vanaf negen maanden ziekteverzuim gegeven. Gekeken wordt daarbij naar verschillen tussen werknemers en vangnetters. Tevens maken wordt een vergelijking gemaakt tussen 2003 en 2008: zijn er belangrijke veranderingen opgetreden in het verloop van het ziekteproces dat leidt tot arbeidsongeschiktheid, met de invoering van VLZ en de WIA? Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn een groep van 4.000 reguliere werknemers en een groep van 2.300 vangnetters vanaf negen maanden na ziekmelding anderhalf jaar (tot 27 maanden na ziekmelding) gevolgd. Op weg naar de WIA nemen veel negenmaandszieke werknemers en vangnetters vroeg of laat een afslag richting werkhervatting. Ten opzichte van vijf jaar geleden gebeurt dit vaker: meer langdurig zieken komen weer aan de slag. Op de gehele route tekent zich een tweedeling af. Enerzijds is er de (grote) groep werknemers en de (veel kleinere) groep vangnetters die vroeg of laat hervatten – en eventueel daarna terugvallen. Anderzijds zijn er de niet‐hervattende werknemers en vangnetters.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkePhilip de Jong ; Theo Veerman ; Cathelijne van der Burg ; Carlien Schrijvershof
organisatieApe ; Astri
plaatsDen Haag
instellingApe
pagina's324 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWAO ; WIA ; statistiek ; vangnetters ; arbeidsmarkttoeleiding
themawet- en regelgeving

arbeidstoeleiding

publicatieNederland_is_niet_ziek_meer.pdf
datum invoer29-07-2011