Najaarsrapportage CAO-afspraken 2011

samenvatting

De Najaarsrapportage cao-afspraken 2011 geeft voor 2011 een beeld van de stand van zaken in cao's met betrekking tot de contractloonontwikkeling, flexibele beloning, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en werkgeversbijdrage voor levensloop. Daarnaast wordt op basis van de financiële jaarverslagen van 56 algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen over 2010 ingegaan op de baten, lasten en reserves van deze fondsen.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMiisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
organisatieMiisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMiisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's86 p.
publicatievormRapport
trefwoordencao ; loonontwikkeling ; duurzame inzetbaarheid ; arbeidsgehandicapten ; arbeidsongeschiktheid ; levensloop ; werkgevers ; statistiek
themawerkgevers
publicatienajaarsrapportage_cao_afspraken_2011.pdf
datum invoer05-03-2012