Naar nieuw vertrouwen: Ervaringen met indicatiestelling voor lwoo en praktijkonderwijs en nieuwe toewijzing van zorg in 'Experiment Eemland'

samenvatting

De aanleiding tot voorliggende rapportage ligt in de wens van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) om informatie te verzamelen op grond waarvan zij kan adviseren over hoe de toewijzing van lwoo en PrO binnen Passend onderwijs zou kunnen worden ingepast. 

Het doel van het onderzoek waarvan we hier verslag wordt gedaan, is om ervaringen en voor- en nadelen van in Eemland gemaakte keuzes in beeld te brengen. De ervaringen binnen het experiment worden in deze rapportage beschreven op hun mogelijke implicaties voor een situatie binnen Passend onderwijs zonder landelijke indicatiestelling voor lwoo en PrO en binnen budgetfinanciering. Daarnaast wordt een aanzet gegeven voor kritische elementen en factoren die als basis kunnen dienen voor het ontwerpen van een vervolgonderzoek.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeGuuske Ledoux, Margaretha Vergeer ; Eva Voncken
organisatieKohnstamm Instituut.
plaatsAmsterdam
instellingKohnstamm Instituut.
pagina's75 p.
publicatievormRapport
trefwoordenindicatiestelling ; lwoo ; leerweg ondersteunend onderwijs ; PrO ; Praktijkonderwijs
themaonderwijs
publicatienaar_nieuw_vertrouwen.pdf
datum invoer12-03-2013