Naar doelmatiger onderwijs: Zes manieren om het doelmatigheidsbesef in het onderwijs te versterken

samenvatting

Op basis van de literatuur en de praktijkvoorbeelden ziet de raad een aantal aangrijpingspunten om vooral het doelmatigheidsbesef binnen het onderwijs te versterken en te komen tot doelmatiger onderwijs: onderwijsvormen met meer mogelijkheden tot variatie zoals grotere groepen leerlingen, verzorgd door meer leraren met verschillende functies; professioneel personeels- en hrm-beleid met aandacht voor doelmatig werken; vormen van leren van groepsgenoten (peer tutoring) en samenwerkend leren; inzet van e-learning en ict (informatie- en communicatietechnologie) voor het verzorgen van onderwijs; en gebruik van referentiepunten (bechmarking) met name het navolgen van de voorhoedes op deze vergelijkingen.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeOnderwijsraad
organisatieOnderwijsraad
plaatsDen Haag
instellingOnderwijsraad
pagina's100 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenonderwijs ; beleid ; effectiviteit
themaonderwijs
publicatienaar_doelmatiger_onderwijs.pdf
datum invoer22-12-2009