Monitor pilot wajong advies voucher: eindrapport

samenvatting

De pilot Wajong Advies Voucher Is februari 2010 van start gegaan en werd opgezet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met als doel werkgevers te stimuleren de mogelijkheden te verkennen om jonggehandicapten als medewerker aan te nemen. 

Met deze voucher kan een werkgever namelijk een gratis advies laten uitvoeren door een reintegratiebedrijf. Dit advies heeft betrekking op de vraag of het bij een werkgever mogelijk is om via 'jobcarving', één of meerdere functies voor jonggehandicapten te creëren. Indien daarvan sprake is kunnen Wajongprofielen worden opgesteld. De werkgever kan vervolgens bepalen of ze de Wajongprofielen invullen door het aannemen van een Wajonger. 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de Wajong Adviesvoucher een effectief instrument is gebleken. Belangrijke doelen zijn tijdens de pilotperiode gerealiseerd. Zo zijn alle 1.000 beschikbare gestelde vouchers uitgegeven. Daarnaast wordt met behulp van de voucher bij een ruime meerderheid van de geraadpleegde gebruikers aangetoond dat er passende functies kunnen worden gecreëerd voor Wajongers. De Wajong Adviesvoucher wordt door gebruikers en re-integratiebedrijven gezien als een inhoudelijk goed instrument. Een belangrijke meerwaarde van de voucher, zoals die door veel re-integratiebedrijven en gebruikers is genoemd,is dat het instrument uitgaat van de werkgever.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeBureau Bartels
organisatieBureau Bartels
plaatsAmersfoort
instellingBureau Bartels
pagina's66 p.
publicatievormMonitor
trefwoordenVoucher ; Wajongers ; arbeidsmarkttoeleiding ; werkgevers
themawerkgevers

werk en handicap

publicatiemonitor_wajong_advies_voucher.pdf
datum invoer06-03-2012