Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo: Tweede meting

samenvatting

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de school-ouderbetrokkenheid in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs. Aan het onderzoek is medewerking verleend door een groot aantal onderwijsinstellingen in de hiervoor genoemde onderwijssectoren, leerlingen en deelnemers, en hun ouders In vergelijking met de situatie in 2009 is er op het vlak van ouderbetrokkenheid vooruitgang geboekt. Met name over educatief partnerschap zijn zowel ouders als scholen positief. De communicatie over didactisch partnerschap is verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden. over Ook de tevredenheid over ouderparticipatie is toegenomen; ouders in de MR zijn meer tevreden over de informatie die ze van de school krijgen en ouders ervaren meer invloed dan voorheen. Toch vinden zowel scholen als ouders dat die invloed zijn grenzen heeft Ouderbetrokkenheid is het sterkst in het primair onderwijs, in de sectoren vo en mbo wordt de school-ouderbetrokkenheid minder. Toch wijzen de bevindingen van de monitor erop dat het belang van ouderbetrokkenheid onomstreden is, zowel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeGwen de Bruin ; Jessica van de Linden ; AnneLuc van de Vegt ; Ruud van der Aa
organisatieEcorys ; Oberon
plaatsRotterdam ; Utrecht
instellingEcorys
pagina's152 p.
publicatievormRapport
trefwoordenouderbetrokkenheid ; primair onderwijs ; voortgezet onderwijs ; middelbaar beroeps onderwijs ; po ; vo ; mbo ; statistietiek
publicatieouderbetrokkenheid_in_po_vo_mbo.pdf
datum invoer16-11-2012