Monitor krachtig meesterschap: een eerste verkenning

samenvatting

Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van OCW monitort de inspectie de implementatie van acht activiteiten uit de nota Krachtig Meesterschap. Deze activiteiten hebben betrekking op het volgende: ontwikkeling en implementatie kennisbasis en -toetsen (inclusief de externe legitimering);
de invoering van intake-en studiekeuzegesprekken; de ontwikkeling en implementatie van "summercourses"; de implementatie van afspraken over diversiteit; de structurele verandering van Opleiden in de school; het proces van invoering van de educatieve minor in wo-vakbachelors; de uitwerking van nadere afspraken over het project 'Eerst de Klas'; de ontwikkeling van initiatieven van samenwerkingsverbanden van opleidingen en scholen die tot doel hebben excellentie te bevorderen bij het opleiden van leraren en binnen het leraarsberoep. De algemene conclusie van de inspectie is: dankzij de subsidies voortvloeiend uit de nota Krachtig Meesterschap zijn op alle acht terreinen zinvolle initiatieven ontstaan.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeInspectie van het Onderwijs
organisatieInspectie van het Onderwijs
plaatsUtrecht
instellingInspectie van het Onderwijs
pagina's50 p.
publicatievormMonitorrapport
trefwoordenleraren ; kwaliteitsbevordering ; overheidsbeleid
themaonderwijs
publicatiemonitor_krachtig_meesterschap.pdf
datum invoer26-04-2011