Monitor effecten eigen bijdrage ggz: Eerste tussenrapportage; september 2012

samenvatting

Sinds 1 januari 2012 is in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) een eigen bijdrage geïntroduceerd voor tweedelijns behandeling (Zvw zorg). De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de effecten van de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz te monitoren, alsmede voor het jaar 2013 te verkennen of het uitsluiten van kwetsbare groepen van de eigen bijdrage tot de mogelijkheden behoort. Het doel van de monitor is tweeledig: • Inzicht geven in een hanteerbare afbakening van de meest kwetsbare groepen, als basis voor een eventuele uitzondering voor deze groepen, indien wenselijk. • Monitoren van de effecten van de eigen bijdrage op kwetsbare groepen. Daarbij dient met name aandacht te worden besteed aan zorguitval, zorgverplaatsing en zorgmijding. De metingen van de monitor vinden op drie momenten plaats in juli 2012 (situatie in de jaren 2009 - 2011 en in eerste helft 2012), eind 2012 (tweede helft 2012) en halverwege 2013 (eerste helft 2013). De monitor geeft inzicht in de mate van zorguitvall, zorgverplaatsing en zorgmijding van kwetsbaren en de mate waarin dit verschilt met minder kwetsbare groepen. .

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeJoost Kruytzer ; Karin Lemmens
organisatieKPMG Advisory
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van VWS
pagina's2012
publicatievormRapport
trefwoordenggz ; eigen bijdrage ; effecten
themaleren omgaan met een beperking
publicatiemonitor_effecten_eigen_bijdrage_ggz.pdf
datum invoer02-10-2012