Monitor diversiteit in jeugdbeleid - vervolgmeting

samenvatting

Deze monitor van het CBS geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt.

Ook biedt de monitor informatie over de diversiteit van personeel in de jeugdsector. De monitor levert een schat aan gegevens over de leefsituatie van migrantenjongeren in vergelijking met autochtone jongeren en de ontwikkelingen daarin. Ook ontstaat een beeld van (de ontwikkeling in) het gebruik van voorzieningen door verschillende etnische groeperingen. 

De vraag of bepaalde voorzieningen, zoals het leerwegondersteunend onderwijs, meer of minder gebruikt worden door allochtone jongeren kan met de monitor beantwoord worden. Ook bevat de monitor informatie over de diversiteit in het personeel dat in de jeugdsector werkt.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeEsther Vieveen ; Sita Tan ; Caroline van Weert ; Angela van den Broek ; Ellen Kleijnen (SCP
organisatieCentraal Bureau voor de Statistiek ; Sociaal Cultureel Planbureau ; ZonMW
plaatsDen Haag
instellingCentraal Bureau voor de Statistiek
pagina's69 p.
publicatievormMonitor
trefwoordenjeugd ; statistiek ; gezin ; vrijetijdsbesteding ; onderwijs ; arbeid ; personeel ; jeugdsector ; allochtonen ; doversiteitsbeleid ; leerwegondersteuning
themajeugdzorg
publicatiemonitor_diversiteit_jeugdbeleid.pdf
datum invoer26-01-2012