Monitor Brugbanen, voorjaar 2009

samenvatting

TNO heeft in opdracht van UWV een onderzoek opgezet naar de regeling brugbanen met een eerste meting in september (Besseling, Oomens en Gouw, 2009) en een tweede meting in maart 2009. Doel van deze inhoudelijke monitor is het signaleren van verbeterpunten en bijdragen aan optimale inzet van het instrument brugbanen aan de arbeidsparticipatie van herbeoordeelden. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de tweede monitorronde door TNO in het voorjaar 2009. De afzonderlijke statistische bijlage bevat een gedetailleerd overzicht met de antwoorden van werkgevers en geïndiceerden. De antwoorden van de werkgevers zijn uitgesplitst naar brugbaanwerkgevers en overige werkgevers. De antwoorden van de geïndiceerden zijn uitgesplitst naar brugbaners en overig positief geïndiceerden, met een verdere detaillering naar wel/niet werkzaam zijn op het moment van invullen van de vragenlijst.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeJ.J.M. Besseling ; P.C.J Oomens ; E. de Vroome
organisatieTNO
plaatsHoofddorp
instellingTNO
pagina's75 p.
trefwoordenarbeidsmartktoeleiding ; WAO ; WAZ ; Wajong
themaarbeidstoeleiding
publicatiemonitor_brugbanen.pdf
datum invoer08-04-2010