Monitor Arbeidsmarkt: September 2012

samenvatting

Deze editie van de Monitor Arbeidsmarkt is ingedeeld in drie thematische hoofdstukken: 1) werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarktmaatregelen, 2) inkomenswaarborg en 3) reintegratie. In navolgende tekst wordt kort aangegeven welke onderwerpen in ieder hoofdstuk terug te vinden zijn en sluit af met de kernboodschap. Hoofdstuk 1 gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot de economische groei, de werkgelegenheid en de werkloosheid. Tevens wordt ook de voortgang vermeld van lopende arbeidsmarktmaatregelen. In deze editie gaat dat om het Europees Globaliseringsfonds (EGF). Hoofdstuk 2 begint met een totaalbeeld van de (onderlinge verhouding in) kwartaalontwikkelingen vanaf 2001 van alle typen inkomensvoorzieningen of verzekeringen. Verder wordt voor een meer recente periode per inkomensvoorziening of verzekering ingegaan op de verdeling naar leeftijd, in- en uitstroomkansen en uitstroom naar werk (al dan niet na traject). Hoofdstuk 3 gaat in op de re-integratie van mensen met een WW-, een bijstands- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en de bij het UWV WERKbedrijf ingeschreven niet-uitkeringsgerechtigde werkloze werkzoekenden, op basis van de meest recent beschikbaar gekomen cijfers (het jaar 2011). Gegevens over het eerste halfjaar 2012 komen in april 2013 beschikbaar.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's19 p.
trefwoordenstatistiek ; werkgegenheid ; werkloosheid ; re-integratie ; uitkeringsgerechtigden ; arbeidsmarktregelingen ; sociale voorzieningen ; sociale verzekeringen
themawet- en regelgeving

arbeidstoeleiding

publicatiemonitor_arbeidsmarkt_september_2012.pdf
datum invoer15-10-2012