Monitor Arbeidsmarkt nummer 2 - augustus 2010

samenvatting

Hoofdstuk 1, Werkgelegenheid en werkloosheid, gaat in op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 (en voor zover cijfers beschikbaar zijn het tweede kwartaal van 2010) ten opzichte van eerdere periodes, alsmede een vooruitblik naar 2010-2011, met betrekking tot de economische groei/krimp, de arbeidsdeelname, de werkgelegenheid, en de werkloosheid. Daarbij wordt tevens onderscheid gemaakt naar sector en persoonskenmerken. Hoofdstuk 2, Arbeidsmarktmaatregelen, geeft een beeld van negentien verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn getroffen om de gevolgen van de crisis tegen te gaan. Hoofdstuk 3, Uitkeringen, geeft een beeld van de recente ontwikkelingen bij de verschillende uitkeringen te weten WW-, bijstand-, en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WAZ, Wajong, WGA, en IVA). Hoofdstuk 4, Aan het werk: bemiddeling en re-integratie, sluit aan bij het SZW begrotingsartikel 47 (Aan het Werk: Bemiddeling en Re-integratie). Dit hoofdstuk gaat in op de mate waarin werkzoekenden, met of zonder re-integratieondersteuning, werk vinden of ondersteuning krijgen niet direct naar werk (sociale activering). Hoofdstuk 5, Kerngegevens arbeidsmarkt, bestaat uit twee tabellen met stand- respectievelijk stroomcijfers met betrekking tot (o.a.) BBP, arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, arbeidsvolume, uitzendvolume, vacaturemarkt, (langdurige) werkloosheid, uitkeringen, kansen op instroom in de WW en baanvindkansen van WW’ers. Daarbij wordt, voorzover cijfers beschikbaar en relevant, onderscheid gemaakt naar specifieke groepen.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's63 p.
publicatievormMonitor
doelgroepMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
trefwoordenstatistiek ; arbeidsmarkt ; werkgelegenheid ; werkloosheid ; arbeidstoeleiding ; uitkeringen
themaarbeidstoeleiding

behoud van arbeid

publicatiemonitor_arbeidsmarkt_2_2010.pdf
datum invoer07-09-2010