Monitor Arbeidsmarkt nummer 1 - maart 2010

samenvatting

De Monitor bericht over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, arbeidsmarktmaatregelen, uitkeringen en re-integratie inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot 1 maart 2010. In hoofdstuk 1 gaan we dieper in op de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2009 met betrekking tot de conjunctuur,werkgelegenheid, en werkloosheid. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht geboden van recente ontwikkelingen met betrekking tot 19 verschillende arbeidsmarktmaatregelen, de meeste genomen door het kabinet om ongewenste gevolgen van de economische crisis (sneller) te kunnen bestrijden. Voorts wordt in een aparte tekstbox aandacht besteed aan de tijdelijke subsidieregeling 'raakvlak onderwijs en arbeidsmarkt' die in 2008 werd ingesteld om vernieuwende projecten rondom de vaak problematische overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren financieel te ondersteunen. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de ontwikkelingen over de periode 2007-2009, bij de Werkloosheidswet (WW)-, Wet Werk en Bijstand (WWB)-en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Hoofdstuk 4 gaat in op de aantallen werkzoekenden die geen of alleen basisbemiddeling nodig hebben om aan het werk te komen, werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die met re-integratieondersteuning naar werk worden geleid, en werkzoekenden die nog niet naar werk kunnen uitstromen, maar eerst een trede hoger op de re-integratieladder moeten zetten. De tabellen met stroom- en standcijfers in hoofdstuk 5 geven een overzicht van alle cijfers die in de eerdere hoofdstukken van de Monitor Arbeidsmarkt aan bod zijn gekomen.

typepublicatie
jaar2010
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's48 p.
publicatievormMonitor
trefwoordenstatistiek ; arbeidsmarkt ; re-integratietrajecten ; arbeidstoeleiding ; werkgelegenheid ; wekloosheid ;
themaarbeidstoeleiding

behoud van arbeid

publicatiemonitor_arbeidsmarkt_1_2010.pdf
datum invoer07-09-2010