Monitor arbeidsbeperkten en werk: 2007-2010

samenvatting

Het doel van deze monitor is meerledig: ontwikkelingen in werken en re-integratieondersteuning bij arbeidsbeperkten volgen, een beeld krijgen van de duurzaamheid van de arbeidsrelaties en het signaleren van groepen waarbij de participatie achterblijft. Aan de hand van deze doelen, worden de bevindingen in deze monitor beschouwd over de peiljaren 2007 tot en met 2010. De daling in arbeidsdeelname, die zich manifesteerde gedurende de crisis die eind 2008 plaatsvond, verder doorzet en weer terug is op het niveau van voor de crisis, vergelijkbaar met het jaar 2007. Deze monitor laat zien dat een kleine meerderheid (inclusief werk als zelfstandige) van de arbeidsbeperkten met resterende verdiencapaciteit in Nederland betaald werk verricht. Daarvan werkt iets minder dan de helft in een dienstverband. Dit werk is vaak duurzaam van aard: veel vaste contracten en weinig uitzendwerk. Naast werk in dienstverband, biedt deze monitor een eerste blik op het aandeel arbeidsbeperkten dat inkomen genereert uit werk als zelfstandige, vooralsnog alleen voor het jaar 2008. Verder laat deze monitor zien dat de piek in werkhervatting bij de vangnetgroepen in het tweede jaar na instroom ligt. Het aandeel werkenden in het tweede jaae na instroom ligt voor iedere instroomgroep hoger dan het aandeel werkenden in het eerste jaar. Daarna stabiliseert het aandeel werkenden. Bij de ex-werknemers zien we dan dat de piek in werkhervatting in het eerste jaar na instroom ligt. Daarna neemt het aandeel werkenden onder hen juist af.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeDionne Arts ; Carla van Deursen
organisatieKenniscentrum UWV
plaatsAmsterdam
instellingKenniscentrum UWV
pagina's24 p.
publicatievormMonitor
trefwoordenarbeidsgehandicapten ; statistiek
themawerk en handicap
publicatiemonitor_arbeidsbeperkten_werk.pdf
datum invoer06-03-2012