Minder werk voor laagopgeleiden?: Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008

samenvatting

In de politiek en het beleid, maar ook in het bedrijfsleven bestaat al langere tijd de vrees dat de positie van laagopgeleiden nog slechter zal gaan worden. Er wordt rekening gehouden met een krimp van het aantal banen op laaggeschoold niveau. Dat kan het gevolg zijn van zowel voortgaande toepassing van informatietechnologie of andere technologische ontwikkelingen op de werkplek als de verplaatsing van werk naar lagelonenlanden. Dit rapport plaatst die zorgen in perspectief. Het zet de verwachtingen van beleidsmakers op een rij en bespreekt de stand van de wetenschappelijke discussie over de ontwikkeling van de vraag naar laaggeschoolde arbeid. Het laat vervolgens zien hoe het aantal laaggeschoolde banen zich tot dusverre feitelijk heeft ontwikkeld, en hoe het laagopgeleiden de afgelopen decennia op de arbeidsmarkt is vergaan. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van het cbs over de periode 1992-2008. Uit deze cijfers blijkt dat het aantal laaggeschoolde banen de afgelopen twee decennia nauwelijks veranderde, terwijl het aantal laagopgeleiden daalde. De positie van laagopgeleiden verslechterde over het geheel genomen niet, maar het rapport laat zien dat de ontwikkelingen voor mannen en vrouwen anders zijn.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeEdith Josten
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's105 p.
publicatievormRapport
trefwoordenlaagopgeleiden ; arbeidsonderzoek
themawerk en handicap
publicatieminder_werk_voor_laagopgeleiden.pdf
datum invoer08-07-2010