Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg: Inventarisatie van initiatieven voor minder administratieve lasten in de jeugdzorg

samenvatting

Meer ruimte en minder papier. Dat hebt u als professional nodig om jongeren en ouders goed te helpen. Voor cliënten is het van belang dat ze op een eenvoudige manier toegang tot hulpverlening krijgen. Om u meer inzicht te geven in de bestaande initiatieven op dit gebied is een inventarisatie gedaan bij verschillende Bureaus Jeugdzorg. Deze bundel is het resultaat van die inventarisatie. U vindt hierin een overzicht van initiatieven van Bureaus Jeugdzorg, professionals, jeugdzorgaanbieders en cliënten om administratieve lasten terug te dringen en zo de hulp aan jongeren en ouders te verbeteren. Deze bundel geeft inzicht in de werkwijze van collega-professionals en initiatieven van cliënten. Het inspireert tot het ontplooien van nieuwe initiatieven om regeldruk te verminderen. Zo kan de balans tussen hulpverlening en papierwerk in de jeugdzorg verder verbeteren en krijgen jongeren en ouders sneller de hulp die ze nodig hebben.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
organisatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
pagina's62 p,
trefwoordenjeugdzorg ; regeldruk ; administratieve lasten
themajeugdzorg
publicatieminder_regeldruk-meer_tijd_jeugdzorg.pdf
datum invoer20-10-2011