Met begeleiding meer werk

samenvatting

Ruim 100 duizend werknemers met een beperking zijn aan het werk via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Een deel van deze mensen is werkzaam in een Wsw-bedrijf, een ander deel werkt, via detachering of met behulp van begeleid werken, bij een gewone werkgever. De inspectie heeft onderzocht welke kansen en belemmeringen er zijn voor mensen met een handicap om aan het werk te gaan, in het bijzonder bij reguliere werkgevers. In de eerste plaats is onderzoek gedaan naar de huidige begeleiding van jonggehandicapten van school naar werk. Ten tweede is een landelijk representatief onderzoek gedaan naar de actuele stand van zaken rondom de uitvoering van de Wsw door gemeenten. Ten derde heeft de inspectie indicatief onderzoek gedaan naar de bereidheid van werkgevers om mensen met een Wsw-indicatie in dienst te nemen, en naar de toereikendheid van de stimuleringsmaatregelen die de overheid daarvoor inzet. In dit rapport worden de belangrijkste bevindingen van de drie onderzoeken in samenhang weergegeven

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeInspectie Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingInspectie Werk en Inkomen
pagina's36 p.
publicatievormOnderzoek
doelgroepWSW-ers ; Gehandicapten
trefwoordenWSW ; arbeidsgehandicapten ; arbeidsmarkttoeleiding ; werkgevers ;
themaWerkgevers
publicatiemet_begeleiding_meer_werk.pdf
referentie nummer231
datum invoer06-01-2010