Memorie vam toelichting WWNV

samenvatting

Memorie van toelichting van de Wet werken naar vermogen. In deze memorie wordt beschreven een inleiding, ondersteuning naar werk, de loondispensatie, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet arbeidsongeschiktheidsuitkering jonggehandicapten (Wajong), overige aspecten, ontvangen commentaren en adviezen en de fnanciële aspecten van Wet werken naar vermogen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeP. de Krom
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's100 p,
publicatievormMemorie van Toelichting
trefwoordenWet werken naar vermogen ; memorie van toelichting ; Wet sociale werkvoorziening ; Wajong ; loondispensatie
themawet- en regelgeving
publicatiememorie_van_toelichting_wet_werken_naar_vermogen.pdf
datum invoer02-02-2012